نام شرکت : بلوط آبی مهرآفرین

شماره ثبت : 12225

مدیر عامل : محمد شمس اللهی

موضوع فعالیت : بسته بندی مواد غذایی

دارای سیب سبز سلامت از سازمان غذا و دارو

درباره ما
بستن
مقایسه